Aktualności

archiwalne - 2020r.

Uzyskanie obywatelstwa – osobiście czy pocztą ?

Co do zasady wszystko można załatwić korespondencyjnie Dotyczy to spraw o potwierdzenie obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, uznanie za obywatela polskiego a także zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Można też oczywiście złożyć wniosek we właściwym urzędzie wojewódzkim (osoby mające miejsce zamieszkania za granicą składają wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika w Polsce).

Trzeba jednak pamiętać, o szczególnych zasadach. Podpis na wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego oraz o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego musi być potwierdzony urzędowo np. przez notariusza. Ponadto wnioski w tych 2 sprawach osoby zamieszkałe za granicą obowiązkowo składają za pośrednictwem właściwego konsula. Natomiast wnioski o potwierdzenie obywatelstwa polskiego oraz o uznanie za obywatela polskiego można składać w konsulacie, ale nie jest to już obowiązkowe.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online