Aktualności

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada

Zmiany imienia lub nazwiska może domagać się tylko:

  • obywatel polski
  • cudzoziemiec niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
  • cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Zasady te oznaczają, że osoby bez polskich aktualnych dokumentów mogą domagać się zmiany imienia lub nazwiska dopiero po uzyskaniu potwierdzenie obywatelstwa polskiego od Wojewody.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online