Aktualności

Zatarcie skazania a uznanie za obywatela polskiego

Przez "zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego" należy rozumieć taką postawę cudzoziemca i jego sposób zachowania, które kolidują z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym. Zagrożeniem dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą być wszelkie postawy cudzoziemca i jego sposoby zachowania, które kolidują z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Nawet jeżeli dana osoba w wyniku zatarcia skazania osoba skazana może się przedstawiać jako niekarana i jako taka powinna być traktowana. Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji prawnej, w której będzie występowała taka osoba, fakt wcześniejszego popełnienia przestępstwa w każdym przypadku nie może podlegać indywidualnej ocenie przez orzekające w indywidualnej sprawie organy. (porównaj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r IV SA/Wa 2685/20).

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online