Aktualności

Czy Angela Merkel ma polskie obywatelstwo ?

Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami dziadek kanclerz Niemiec Angeli Merkel był Polakiem. Ludwik Marian Kaźmierczak (1896–1959) bo o nim mowa, pochodził z Poznania. Służył w armii gen. Józefa Hallera. Możliwe, że w walkach przeciw Ukraińcom i bolszewikom. Po I wojnie światowej (przed 1923 r.) wyemigrował do Niemiec i zamieszkał w Berlini, a w 1930 roku zdecydował się na zmianę nazwiska rodziny na Kasner. W latach 30 -tych służył w policji niemieckiej. Ożenił się z Margarete Pörschke. W 1926 urodził im się syn Horst Kasner (ojciec Angeli Merkel). W 1954 roku urodziła się Angela Merkel.

Z punktu widzenia prawa o obywatelstwie polskim dziadek kanclerz Niemiec uzyskał obywatelstwo polskie na skutek służby w armii polskiej (błękitna armia Hallera, została włączona do wojska polskiego). Również ojciec Angeli Merkel, jako dziecko ślubne, nabył obywatelstwo polskie z chwilą urodzenia po ojcu. Podobnie byłoby z samą Angelą Merkel urodzoną w 1954 roku, gdyby nie wstąpienie do niemieckiej policji przez jej dziadka ok 1930 roku. Można to traktować jako tzw. "przyjęcie urzędu publicznego w państwie obcym", co zawsze skutkowało utratą obywatelstwa polskiego. Utrata obywatelstwa polskiego przez dziadka Angeli Merkel skutkowała automatycznie utratą obywatelstwa polskiego przez jej ojca (jako małoletniego), który następnie nie mógł „przekazać” obywatelstwa polskiego przeszłej Pani Kanclerz.

Oczywiście należy zastrzec, że pojęcie "przyjęcia urzędu publicznego w państwie obcym" z ustawy z 1920 roku jest nieostre i podlega precyzowaniu przez orzecznictwo sądów. Można sobie zatem wyobrazić interpretację, w której za urzędnika nie uważa się policjanta tylko urzędnika w ścisłym tego słowa rozumieniu, czyli pracownika urzędu. Wtedy droga do obywatelstwa polskiego byłaby dla Angeli Merkel otwarta ... .

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online