Aktualności

Zmiana nazwiska rodowego

Nazwisko rodowe to nazwisko rodziny (rodu) z którego dana osoba pochodzi. Z tym nazwiskiem się rodzimy i jest ono wpisywane do aktu urodzenia. Nazwiskiem noszonym aktualnie jest natomiast to, którym dana osoba się posługuje. Może to być w szczególności nazwisko przyjęte po zawarciu małżeństwa.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię kobieta urodzona za granicą (nie posiadająca polskiego aktu urodzenia) zmieniła swoje nazwisko zagranicą (na drodze administracyjnej). Zmiana ta nie została odnotowana w polskich rejestracjach stanu cywilnego. Następnie klientka wyszła za mąż za granicą i ponownie zmieniła nazwisko na nazwisko męża. Na skutek tego zarówno jej nazwisko rodowe jak i noszone było inne niż w akcie urodzenia. Dla potrzeb uzyskania polskiego paszportu konieczne jest zawsze zarejestrowanie zagranicznych aktów urodzenia i małżeństwa.

W niniejszej sprawie jednak po zarejestrowaniu aktu urodzenia i aktu małżeństwa powstała luka w polskich rejestrach, gdyż nie była odnotowana zmiana nazwiska zagranicą przez zawarciem małżeństwa. Dlatego po uzyskaniu poświadczenia obywatelstwa polskiego, zarejestrowaniu zagranicznych aktów urodzenia i małżeństwa konieczne stało się przeprowadzenie jeszcze dodatkowe postępowania - zmiana nazwiska rodowego.

Zmiana nazwiska rodowego uwzględni zmianę nazwiska zagranicą przed ślubem. Zmiana nazwiska rodowego będzie odnotowana w akcie urodzenia jako wzmianka.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online