Aktualności

Uznanie za obywatela - tytuł prawny do lokalu

Zgodnie z oficjalnymi wymaganiami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uznanie-za-obywatela-polskiego) w sprawie o uznanie za obywatela polskiego należy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu należy załączyć także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).

Wątpliwości budzi zastrzeżenie, że umowa użyczenia zawierana jest między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem. Jak można się domyślić, Mazowiecki Urząd Wojewódzki chce w ten sposób ograniczyć próby posługiwania się pozornymi umowami użyczenia. Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że zgodnie z prawem nie ma ograniczenia w zawieraniu umów użyczenia. Mogą one również być zawierane pomiędzy osobami obcymi. W związku z tym, odmowa przyjęcia wniosku z powodu przedłożenia umowy użyczenia pomiędzy osobami obcymi (traktowanie tego jako braku formalnego wniosku) nie ma podstaw prawnych.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online