Aktualności

Co to jest Archiwum WBH?

Wojskowe Biuro Historyczne zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem wojskowej sieci archiwalnej, kształtowaniem i ewidencją tego zasobu. Do jego zadań należy także udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie kwerend archiwalnych, organizowanie konferencji. WBH posiada także własne wydawnictwo. Stanowisko Dyrektora WBH zajmuje aktualnie dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Wojskowe Biuro Historyczne to instytucja, która obejmuje swoim zasięgiem poza Wydziałem Badań Historycznych także jednostkę w postaci Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW). Dodatkowo WBH podlegają: Archiwum Wojskowe w Oleśnicy, Archiwum Wojskowe w Toruniu oraz Oddział Zamiejscowy Gdynia Archiwum Wojskowego w Toruniu.

Centralne Archiwum Wojskowe zostało założone w 1918 r., lecz początek jego działalności jest datowany na rok 1916, kiedy to utworzono sekcję Naukową Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. W 1927 r. CAW zostało podporządkowane szefowi Wojskowego Biura Historycznego. Jednocześnie otrzymało nazwę Archiwum Wojskowego. W czasie II wojny światowej zasoby Archiwum ewakuowano do Rumunii, a następnie przez Paryż przetransportowano do Londynu oraz Nowego Jorku. Zbiory przejęte podczas wojny przez III Rzeszę Niemiecką przeniesione do Gdańska zostały w większości odzyskane. Ze zbiorów zaś przejętych przez ZSRR w 1964 r. strona radziecka zwróciła stosunkowo niewielką część. W 1944 r. CAW swoją siedzibę umiejscowił w Lublinie i Łodzi (część zbiorów odzyskanych od Rzeszy została zachowana w Gdańsku Oliwie), zaś w roku 1951 r. na stałe już Archiwum przeniesiono do Warszawy. W 2016 r. Minister Obrony Narodowej  podpisał Decyzję Nr 127/MON o utworzeniu Wojskowego Biura Historycznego i wówczas to Centralne Archiwum Wojskowe stało się komórką wewnętrzną WBH.

Do podstawowych zadań CAW należy m. in.: kształtowanie wojskowego zasobu archiwalnego, opracowywanie projektów resortowych przepisów normatywno-prawnych w sprawach archiwalnych; prowadzenie w kraju i za granicą poszukiwań polskich archiwaliów wojskowych, we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych; wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów; prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie archiwistyki wojskowej; wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online