Aktualności

System Archiwów w Polsce

Zgodnie z ustawą o ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38 poz. 173), narodowy zasób archiwalny, w zależności od stosunku własności materiałów archiwalnych, dzieli się na państwowy zasób archiwalny i niepaństwowy zasób archiwalny. W niniejszym artykule zagadnienie niepaństwowego zasobu archiwalnego zostanie pominięte.

Państwowy zasób archiwalny tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności:

 • organów państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
 • organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych;
 • obcych organów władzy i administracji państwowej i innych organów, jednostek organizacyjnych i organizacji, związków wyznaniowych, a także okupacyjnych jednostek wojskowych, jeżeli materiały te znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowy zasób archiwalny składa się również z materiałów archiwalnych powstałych w wyniku działalności:

 • partii politycznych oraz innych organizacji o charakterze politycznym, społecznym, zawodowym i gospodarczym,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • innych niepaństwowych organizacji i jednostek organizacyjnych,
 • działaczy politycznych, społecznych i gospodarczych, twórców w dziedzinie nauki i techniki, kultury i sztuki oraz innych osób, które wniosły swój historyczny wkład do rozwoju Państwa Polskiego, życia politycznego, społecznego i gospodarczego oraz do rozwoju nauki i techniki oraz kultury i sztuki,
 • rodzin i rodów, które wywierały historyczny wpływ na sprawy państwowe, stosunki polityczne, gospodarcze i społeczne, a także dotyczące ich majątków, przedsiębiorstw i innej aktywności gospodarczej,

- jeżeli materiały te stały się własnością Państwa w wyniku zakupu, darowizny lub w innej drodze.

Sieć Archiwów Państwowych tworzy najważniejszą sieć informacji archiwalnej w Polsce. Jej działalność obejmuje gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Obecnie sieć Archiwów Państwowych składa się z 33 Archiwów.

Nadzór nad siecią Archiwów Państwowych i narodowym zasobem archiwalnym sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.


Link do mapki: https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/mapa-archiwow-panstwowych/

Lista Archiwów Państwowych (źródło: archiwa.gov.pl)

 • Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Archiwum Akt Nowych
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Archiwum Państwowe w Białymstoku
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 • Archiwum Państwowe w Częstochowie
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu
 • Archiwum Państwowe w Katowicach
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie
 • Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Archiwum Państwowe w Lesznie
 • Archiwum Państwowe w Lublinie
 • Archiwum Państwowe w Łodzi
 • Archiwum Państwowe w Malborku
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
 • Archiwum Państwowe w Płocku
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Suwałkach
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • Archiwum Państwowe w Warszawie
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 • Archiwum Państwowe w Zamościu
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online