Aktualności

Sukces kancelarii: potwierdzenie obywatelstwa po przodkach, którzy wyemigrowali z Polski przed 1920 r.

W ostatnim czasie nasza kancelaria z sukcesem poprowadziła sprawę dotyczącą potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez naszego Klienta, którego dziadek wyemigrował z ziem polskich do Brazylii w 1911 roku, a zatem – przed wejściem w życie przepisów wprowadzających obywatelstwo polskie z 1920 roku. Przedmiotowa sprawa była nietypowa z tego względu, iż wymagała wykazania, iż dziadek Klienta w 1920 roku nabył obywatelstwo polskie na podstawie art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, to znaczy: z uwagi na posiadanie prawa swojszczyzny w jednej z gmin na obszarze Państwa Polskiego, stanowiącym poprzednio część Państwa Austriackiego lub Węgierskiego. Fakt ten udało się wykazać poprzez przedstawienie dokumentu zawierającego adres dziadka i pradziadków Klienta na terytorium polskim poprzednio należącym do Państwa Austriackiego. Do celów udowodnienia nabycia obywatelstwa polskiego przez dziadka Klienta niezbędne było również udokumentowanie, iż dziadek nie posiadał obywatelstwa innego państwa w chwili wejścia w życie ustawy o obywatelstwie z 1920 r.

W tym miejscu warto podkreślić, iż choć sprawy z zakresu potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez potomków emigrantów sprzed 1920 roku nie są tak częste jak te dotyczące emigracji już po 1920 roku, to bez wątpienia mogą zakończyć się sukcesem. Kluczowe jest w nich odnalezienie dokumentów, na podstawie których można udowodnić, iż polski przodek, który wyemigrował z ziem polskich przed 1920 rokiem, urodził się na terytorium Państwa Polskiego (zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z 1920 roku), albo że – w zależności od tego, z obszaru którego zaboru pochodził:

  • - miał prawo być zapisany do ksiąg ludności stałej byłego Królestwa Polskiego,
  • - miał prawo swojszczyzny w jednej z gmin na obszarze Państwa Polskiego, stanowiącym poprzednio część składową Państwa Austriackiego lub Węgierskiego (jak w omawianej sprawie),
  • - był zapisany do gminy miejskiej lub wiejskiej, albo do jednej z organizacji stanowych na ziemiach b. Cesarstwa Rosyjskiego, jakie weszły później w skład Państwa Polskiego.

Niezbędne jest również wykazanie, iż polski przodek w dniu 31 stycznia 1920 r. (chwila wejścia w życie przepisów wprowadzających polskie obywatelstwo) nie posiadał obywatelstwa obcego.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online