Aktualności

archiwalne - 2019r.

Zasady udostępniania archiwalnych aktów stanu cywilnego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 stycznia 2019 roku (sygn. akt II OSK 417/17) przypomniał, zasadę powszechnego dostępu do zasobów archiwalnych (art. 16a ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). W myśl art. 16a ust. 1 tej ustawy "Każdemu przysługuje prawo dostępu do materiałów archiwalnych".

Również stare akty stanu cywilnego powinny być dostępne na takich samych zasadach jak zasoby archiwalne. Dotyczy to aktów starszych niż 100 lat w zakresie akt urodzenia, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego dotyczące akt urodzenia; 80 lat – w zakresie akt małżeństwa, akt zgonu oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego dotyczących aktów małżeństwa i aktów zgonu (art. 28 ust. 4 ustawy o aktach stanu cywilnego).

Wyrok NSA
7 6 5 4 3 2 1
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online