Aktualności

archiwalne - 2019r.

Obowiązki dowodowe organu administracji w sprawach obywatelstwa polskiego

W wyroku z dnia 22 lutego 2018 roku ( LEX nr 2462771II OSK 1233/16), NSA stwierdził że organy administracji nie są zwolnione z samodzielnego prowadzenia postępowania dowodowego i nie mogą jego ciężaru w całości przerzucać na stronę postępowania.

W rozpatrywanej sprawie Sąd stwierdził m.in. że organ administracji powinien np. samodzielnie poszukiwać aktów stanu cywilnego.

Wyrok NSA
7 6 5 4 3 2 1
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online