Aktualności

archiwalne - 2020r.

Litwa Środkowa

Po zajęciu obszaru Wileńszczyzny przez Lucjana Żeligowskiego (tzw. Bunt Żeligowskiego), wydał on 2 października 1920 r, dekret na mocy którego doszło do powstania na zajętych terenach formalnie osobnego od Polski Państwa – tzw. Litwy Środkowej. Państwo to zostało przyłączone formalnie do Polski dopiero w kwietniu 1922 roku i wtedy też jej obywatele stali się obywatelami polskimi (z mocą wsteczną od 24 marca 1922 roku).

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online