Aktualności

archiwalne - 2020r.

OBYWATELSTWO CZASOWE MĘŻCZYZN

W prawie regulującym obywatelstwo polskie obowiązuje zasada trwałości obywatelstwa. Oznacza ona że nikt nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie (art. 34 ust. 2 Konstytucji RP).

Sąd wypracowały jednak wyjątek od tej zasady tzw. „obywatelstwo czasowe mężczyzn”. Zgodnie z interpretacją sądową przepisów ustawy z 1920 roku o obywatelstwie Państwa polskiego w niektórych przypadkach mężczyźni po osiągnięciu określonego wieku tracili obywatelstwo polskie. Opisany wyjątek dotyczy mężczyzn, którzy w okresie podlegania obowiązkowi służby wojskowej nabyli obywatelstwo obce, a następnie z chwilą osiągniecia określonego w przepisach wieku przestali podlegać obowiązkowi służby wojskowej. Zdaniem sądów oznaczało to jednocześnie utratę obywatelstwa polskiego. Omawiamy wyjątek dotyczy okresu 1920 – 1951.

Szerzej na ten temat pisaliśmy na nasze stronie:

sluzba-wojskowa.html

Orzeczenia dotyczące służby wojskowej znajdziesz tutaj:

orzeczenictwo-obca-armia.html

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online