Aktualności

Niezależność obywatelstwa dziecka pozamałżeńskiego

W dniu 19 października 2021 roku zapadł kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 65/21) przeważający linię orzecznictwa sądów administracyjnych na rzecz twierdzenia, że pod rządami ustawy z 1920 roku obywatelstwo dziecka pozamałżeńskiego od obywatelstwa matki. Sąd orzekł, że "w przypadku dziecka do 18 roku życia pochodzącego ze związku ślubnego, jego status w zakresie obywatelstwa zależny jest od statusu ojca. Powyższa zasada nie dotyczy natomiast sytuacji dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego w przypadku utraty obywatelstwa przez jego matkę. W takiej sytuacji dziecko 'nieślubne' może być samodzielnym podmiotem utraty obywatelstwa polskiego."

Rozbieżność orzecznictwa w tej kwestii opisaliśmy w styczniu 2021 roku:

rozbieżności w orzecznictwie sądów

Nowy wyrok ma duże znaczenie, gdyż po pierwsze jest on najnowszy z wyroków, które dotyczą opisanej problematyki, a poza tym teraz można twierdzić, że teraz jest więcej wyroków potwierdzających twierdzenie, że obywatelstwo dziecka nieślubnego jest niezależne od obywatelstwa matki. Sąd wydając wyrok wprost odwołał się do dotychczas zapadłych wyroków w podobnych sprawach.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online