Orzecznictwo

Umowa z Czechosłowacją

Orzeczenia sądów:

  1. II OSK 2214/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Częścią polskiego porządku prawnego w zakresie obywatelstwa była w okresie od 20 maja 1966 r. do 20 maja 2001 r. Konwencja polsko-czechosłowacka z 1965 r., która jako dwustronna umowa międzynarodowa regulowała zasady utraty obywatelstwa polskiego w przypadku osób, które posiadały równocześnie obywatelstwo czechosłowackie.