Orzecznictwo

Nabycie obcego obywatelstwa

Orzeczenia sądów:

  1. II OSK 625/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Organ wskazał, że jest mu wiadome z urzędu, że prawo o obywatelstwie Państwa Izrael stanowiło, że każda osoba narodowości żydowskiej przebywająca do Izraela na pobyt stały, nabywała obywatelstwo izraelskie z chwilą przekroczenia granicy.

  2. II OSK 50/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Organ wskazał, że jest mu wiadome z urzędu, że prawo o obywatelstwie Państwa Izrael stanowiło, że każda osoba narodowości żydowskiej przebywająca do Izraela na pobyt stały, nabywała obywatelstwo izraelskie z chwilą przekroczenia granicy.

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce ...