Orzecznictwo

Osoby narodowości ukraińskiej

Orzeczenia sądów:

  1. II OSK 738/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Z samego faktu udzielenia chrztu w parafii grecko-katolickiej, znajdującej się na terenie Polski, nie wynika ani narodowość polska, ani pochodzenie polskie osoby ochrzczonej.

  2. II OSK 1965/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

    Obywatelem polskim nie jest osoba, która wprawdzie w dniu 31 sierpnia 1939 r. miała obywatelstwo polskie, jednak stale mieszkała za granicą i jest narodowości rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, łotewskiej, czy estońskiej.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online