Orzecznictwo

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Orzeczenia sądów:

  1. II OSK 3006/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    WNSA uznał że można przywrócić obywatelstwo zabrane na podstawie Konstytucji (dotyczy okresu od dnia 17 października 1997 r., tj. wejścia w życie przepisów Konstytucji RP, do dnia 1 stycznia 1999 r., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, kiedy obywatel polski mógł utracić obywatelstwo polskie zarówno na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, jak i na podstawie przepisów art. 34 ust. 2 i art. 137 Konstytucji RP z 1997 r. Dopiero od dnia 1 stycznia 1999 r., czyli formalnej zgodności między ustawą o obywatelstwie a ustawą zasadniczą, obywatel polski mógł utracić obywatelstwo na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego)

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online