Orzecznictwo

Zasada trwałości obywatelstwa

Orzeczenia sądów:

  1. II OSK 749/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jest prawnie dopuszczalne, ale wymaga uwzględnienia konstytucyjnej zasady względniej niezbywalności obywatelstwa polskiego i wynikającego z niej zakazu pozbawiania obywatelstwa. Oznacza to, że stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego, z powodu rażącego naruszenia prawa, może nastąpić jedynie w przypadku, gdy nie ma najmniejszych wątpliwości, że decyzja ta narusza prawo w sposób rażący.

  2. II OSK 657/16, Postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego kończy decyzja deklaratoryjna.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online