Orzecznictwo

Służba wojskowa w obcej armii

Pojęcie służby wojskowej należy interpretować zgodnie z obowiązującymi w danej chwili przepisami prawa polskiego.

wyrok NTA z dnia 22 kwietnia 1928 r., L.Rej. 3771/25, OSP VII 502

w kwestii jakie przepisy: polskie czy państwa obcego w kontekście art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. stanowią wzorzec oceny, czy podjęcie określonych obowiązków wobec państwa obcego należy kwalifikować jako służbę wojskową na rzecz tego państwa, niejednokrotnie wypowiadał się W orzecznictwie (por. wyrok NTA z dnia 22 kwietnia 1928 r., L.Rej. 3771/25, OSP VII 502) podnoszono, że wykładnia tej normy prawnej uwzględniać musi regulacje obowiązujących wówczas polskich aktów prawnych dotyczących służby wojskowej w Polsce, przykładowo obowiązującej w czasie wydawania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r., ustawy z 27 października 1918 r. (Dz. pr. k. r. Pol. Nr 28) o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

1 2 3 4 5 ...