Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Dokumenty do poświadczenia obywatelstwa

W celu poświadczenia obywatelstwa koniecznym jest złożenie formularza do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z wymaganą dokumentacją, którą stanowią przede wszystkim akty potwierdzające tożsamość oraz obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie decyzji, a także jej przodków.

Osoby ubiegające się o poświadczenie obywatelstwa w tego typu procedurze najczęściej są dziećmi, wnukami albo prawnukami polskich emigrantów. W takim wypadku należy wskazać dokumentację dotyczącą odpowiednich wstępnych (rodziców, dziadków), którzy urodzili się na terytorium Rzeczypospolitej, przedstawić historię ich migracji oraz wykazać pokrewieństwo. Dokumenty przodków potwierdzające przekazane w formularzu informacje powinny być wystawione przez polskie organy lub instytucje. Dokumentami takimi będą przede wszystkim:

 • - akty urodzenia i/lub chrztu,
 • - akty małżeństwa,
 • - akty zgonu,
 • - dokumenty paszportowe,
 • - dokumenty tożsamości,
 • - dokumenty wojskowe,
 • - wyciągi z powszechnych spisów ludności,
 • - wyciągi z rejestrów,
 • - listy wyborców,
 • - listy pasażerów statków
 • - dokumenty ubezpieczeniowe,
 • - wyciągi z rejestrów handlowych,
 • - dokumenty notarialne,
 • - dokumentacja policyjna,
 • - dokumentacja medyczna,
 • - świadectwa szkolne,
 • - decyzje o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego.

Oprócz wspomnianych wyżej dokumentów udowadniających wskazany w formularzu stan faktyczny, do każdego wniosku należy również załączyć poświadczona kopie paszportu, akt urodzenia, akt małżeństwa, krótki życiorys oraz adres osoby ubiegającej się o poświadczenie obywatelstwa.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online