Obywatelstwo polskie

Dzieci ślubne i nieślubne.

To czy dziecko jest ślubne czy nieślubne ma znaczenie dla kwestii obywatelstwa.

W okresie od 31.01.1920 do 18.01.1951 roku obowiązywała zasada, że dzieci ślubne nabywały obywatelstwo po ojcu, a dzieci nieślubne po matce. Ponadto dzieci ślubne traciły obywatelstwo polskie wraz z ojcem, za to nieślubne NIE traciły obywatelstwa polskiego wraz z matką.

Dzieci nieślubne mogły jednak nabyć obywatelstwo polskie po ojcu przez uznanie, przysposobienie lub uprawnienie. Uznanie oznaczało uznanie przez mężczyznę dziecka za swoje, przysposobienie oznaczało adopcję a uprawnienie zawarcie przez matkę nieślubnego dziecka małżeństwa z ojcem dziecka.

Co ciekawe prawo o obywatelstwie polskim uznawało za dzieci tylko osoby do ukończenia 18 roku życia. Tymczasem do końca 1945 roku ukończenie 18 rokużycia nie oznaczało osiągnięcia pełnoletności (jest tak dopiero od 1 stycznia 1946 roku, kiedy weszło w życie Prawo osobowe). Wcześniej na terenie Polski obowiązywały różne przepisy pochodzące jeszcze z okresu zaborów. Przykładowo zgodnie z art. 345 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego pełnoletność osiągało się dopiero od 21 roku życia. Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) na terenie zaboru austriackiego mówiła o 24 latach (§. 21). KODEKS CYWILNY obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (BÜRGERLICHES GESETZBUCH) ustała granicę pełnoletniości na 21 lat. Podobnie stanowiły przepisy Zwodu Praw Imperium Rosyjskiego, który obowiązywał na Ziemiach Wschodnich. Mimo że niepełnoletni , którzy ukończyli 17 rok życia, uzyskiwali już pojedyncze prawa charakterystyczne dla pełnoletnich, pełnoletność osiągali w wieku 21 lat (§.213).

W okresie od 19 stycznia 1951 roku do 21 sierpnia 1962 roku kwestia pochodzenia dziecka przestała mieć znaczenie. Jednak od 22 sierpnia 1962 roku wprowadzono ograniczającą regulację zgodnie z którą dzieci pozamałżeńskie uzyskują obywatelstwo polskie tylko pod warunkiem, że do ich uznania dojdzie przez upływem roku od ich urodzenia (chyba, że ojcostwo zostanie ustalone sądownie).

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online