Obywatelstwo polskie

Dzieci ślubne i nieślubne.

To czy dziecko jest ślubne czy nieślubne ma znaczenie dla kwestii obywatelstwa.

W okresie od 31.01.1920 do 18.01.1951 roku obowiązywała zasada, że dzieci ślubne nabywały obywatelstwo po ojcu, a dzieci nieślubne po matce.Ponadto dzieci ślubne traciły obywatelstwo polskie wraz z ojcem, za to nieślubne NIE traciły obywatelstwa polskiego wraz z matką.

Dzieci nieślubne mogły jednak nabyć obywatelstwo polskie po ojcu przez uznanie, przysposobienie lub uprawnienie. Uznanie oznaczało uznanie przez mężczyznę dziecka za swoje, przysposobienie oznaczało adopcję a uprawnienie zawarcie przez matkę nieślubnego dziecka małżeństwa z ojcem dziecka.

Co ciekawe obecnie prawo uznaje, że dzieckiem jest się do ukończenia 18 roku życia, ale jest tak dopiero od 1 stycznia 1946 roku (wejście w życie Prawa Osobowego). Wcześniej na terenie Polski obowiązywały różne przepisy pochodzące jeszcze z okresu zaborów. Przykładowo zgodnie z art. 345 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego pełnoletność osiągało się dopiero od 21 roku życia. Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) na terenie zaboru austriackiego mówiła o 24 latach (§. 21). KODEKS CYWILNYobowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej(BÜRGERLICHES GESETZBUCH) ustała granicę pełnoletnbiości na 21 lat.

W okresie od 19 stycznia 1951 roku do 21 sierpnia 1962 roku kwestia pochodzenia dziecka przestała mieć znaczenie. Jednak od 22 sierpnia 1962 roku wprowadzono ograniczającą regulację zgodnie z którą dzieci pozamałżeńskie uzyskują obywatelstwo polskie tylko pod warunkiem, że do ich uznania dojdzie przez upływem roku od ich urodzenia (chyba, że ojcostwo zostanie ustalone sądownie).

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online