Nabycie obywatelstwa w 1920 roku

Emigracja z Polski przed 1920 rokiem

mapa Polski w okrtesie miedzywojennym

Zasady nabycia obywatelstwa polskiego przez osoby, które wyjechały z Polski przed 1920 roku, zależały od regionu, w którym te osoby mieszkały przed wyjazdem. Regiony te zaznaczone są na mapie i pokrywają się z obszarami poszczególnych zaborów: austriackiego, pruskiego oraz rosyjskiego. Ponadto, oddzielne zasady obowiązywały wobec mieszkańców Królestwa Polskiego, wyodrębnionego z obszaru zaboru rosyjskiego.

  1. Zabór pruski
  2. Zabór rosyjski
  3. Zabór austriacki
  4. Królestwo Polskie
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online