Emigranci

Narodowość

Z dniem 19 stycznia 1951 roku (wejście w życie ustawy o obywatelstwie polskim z 1951 roku) obywatele polscy narodowości:

  1. rosyjskiej,
  2. białoruskiej,
  3. ukraińskiej,
  4. litewskiej,
  5. łotewskiej
  6. estońskiej

którzy mieszkali stale za granicą utracili polskie obywatelstwo.

Podobna zasada dotyczyła obywateli polskich narodowości niemieckiej,chyba że małżonek tej osoby ma obywatelstwo polskie i zamieszkujew Polsce.

Utrata obywatelstwa dotyczyła nie tylko obywateli polskich, którzy po II wojnie światowej pozostali w ZSRR, ale wszystkich obywateli ww. narodowości zamieszkałych za granicą. Przykładowo obywatelstwo polskie utraciły osoby narodowości ukraińskiej zamieszkałe w USA bądź w Argentynie.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online