Orzecznictwo

Dokumenty w sprawach obywatelstwa

Wymóg przedstawienia dokumentów potwierdzającej obywatelstwo (np poświadczona kserokopia paszportu)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2014 r. II SAB/Rz 116/13

W świetle brzmienia przepisu art. 13 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z 2009 r. o obywatelstwie polskim bezsprzeczne jest, że przy złozeniu wniosku o potwierdzenie obywatelstwa nie chodzi tylko o oświadczenie wnioskodawcy co do posiadanego obywatelstwa, ale przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych.

Decyzja potwierdzająca obywatelstwo, podobnie jak każda inna decyzja administracyjna, jest wydawana jako wypadkowa postępowania dowodowego, które w postępowaniu administracyjnym opiera się w decydującej części na dowodach z dokumentów. Dokumenty te muszą mieć odpowiednią formę.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online